Föreläsningar

Advokatbyrån är ofta anlitad som föreläsare i brottsofferfrågor såsom sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn men också i frågor kring vårdnad, boende och umgänge, ekonomisk familjerätt, domstolsprocess etc. Vi föreläser också i mäns våld mot kvinnor och våld mot barn. Vill ni att vi kommer och föreläser hos er är ni välkomna att höra av er till oss.