Blogg

Vad har hänt? I januari 2019 kontaktade en 36-årig man från Kramfors en kvinna från Stockholm via internet. Mannen önskade att kvinnan, mot betalning, skulle förse honom med ett barn i åldern 0–9 år som han skulle kunna utföra sexuella handlingar mot. Han skulle för...

Under våren 2018 anträffade polisen en död kvinna i 30-årsåldern i ett badkar. I lägenheten tultade kvinnans treåriga dotter omkring. Den som hade ringt polisen var kvinnans expojkvän. Händelsen rubricerades initialt som självmord. På grund av att kvinnans familjemedlemmar och vänner självmant tog kontakt med polisen...

En av flera skillnader som den nya sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet har givit är ett utvidgat tillämpningsområde. Exempel på detta är gärningar som tidigare bedömdes vara ett sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6 kap. 10 §. Detta förutsätter givetvis att gärningarna i fråga når upp till den nivå...

Denna vecka går årets första juridikkurs av stapeln hos oss. Kursen hålls under en eftermiddag och riktas mot arbetsverksamma inom brottmål och barnrätt. Kursen är uppdelad i två block. Under det första blocket föreläser vi om våld i nära relation och brottmålsprocessen. Där går vi igenom...

En vanlig fråga som ofta uppkommer i samband med en separation är: vem som ska bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden fram till dess att bodelning skett? Om parterna inte kan enas om vem som ska bo kvar är det möjligt att vända sig...