Om byrån

Barbro Sjöqvist grundade Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB år 2004. Sedan den 1 november 2017 är advokat Rebecca Lagh innehavare av byrån och byrån bytte då namn till Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB.

Vi finns centralt beläget i ljusa lokaler på Skånegatan i Stockholm med gångavstånd till Medborgarplatsens tunnelbana och pendeltågstation Södra station.

Vi samarbetar med många kvinnojourer, föreningar och organisationer som arbetar med brottsoffer, kvinnor och barn som varit utsatta för hedersrelaterat våld, våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp liksom med föreningar och organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Advokatbyrån är ofta anlitade som föreläsare i brottsofferfrågor såsom sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn men också i frågor kring vårdnad, boende och umgänge, ekonomisk familjerätt, domstolsprocessen etc.

I september 2018 lanserade byrån en podcast “Våld i nära relationer – det börjar med kärlek” i samarbete med Linn Moser Hällen www.linnmhallen.se. Podcasten finns på Itunes, Acast, Spotify och andra plattformer.

Byrån har haft uppdrag av regeringen där advokat Rebecca Lagh varit förordnad som expert i utredningen om ”straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord” (SOU 2019:32). Rebecca Lagh har också suttit med i Stockholms stads referensgrupp för kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Advokatbyrån samarbetar med riksorganisationen UNIZON och ansvarar för deras juristjour vilket innebär att medlemmar i UNIZON kan kontakta byrån för att få svar på juridiska frågor som rör kvinnor och barn som tagit sin tillflykt till kvinnojour. Många av texterna som handlar om juridik på UNIZONs hemsida har utformats i samarbete med advokatbyrån.

Rebecca Lagh är styrelseledamot i föreningen Qrut http://www.qrut.se.

På vår hemsida finns även en blogg där kan du läsa om bl a ny lagstiftning, nya rättsfall och nyheter.

Följ oss också på Instagram, advokatsjoqvistlagh och på Facebook Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB @advokatsjoqvist

Advokatbyrån samarbetar med bland annat: