Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Vi har särskild kompetens i ärenden som rör våld och hedersrelaterad problematik.

I dessa ärenden utser Migrationsverket ett offentligt biträde åt dig. Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ha som ditt offentliga biträde. Om du önskar en särskild jurist eller advokat uppger du vem du vill ha direkt till Migrationsverket. Om du inte uppger någon särskild advokat eller jurist kommer Migrationsverket att utse ett offentligt biträde till dig.