Medarbetare

9L7A1475

Rebecca Lagh

Advokat och innehavare

08-400 267 73
rebecca@advokatlagh.se

Mer om Rebecca Lagh

Advokat Rebecca Lagh har arbetat juridiskt med brottsoffer sedan 2006. Rebecca Lagh är särskilt inriktad på brott mot barn och unga, sexualbrott och våld i nära relation. Hon företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra vårdnadstvister. Rebecca Lagh företräder också barn i tvångsrättsliga ärenden (LVU) och tar utöver detta uppdrag som ombud i bodelningar, bodelningsförrättare och medlare i familjerättsliga tvister.

Rebecca Lagh har haft uppdrag från Regeringen i statlig utredning, har suttit med i referensgrupper kring hedersrelaterad brottslighet och är en väl anlitad föreläsare. Hon har anlitats som föreläsare av bland annat Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen, högskolor och andra myndigheter samt av olika ideella organisationer.

1

Barbro Sjöqvist

Advokat senior advisor

08-400 267 71
barbro@advokatlagh.se

Mer om Barbro Sjöqvist

Advokat Barbro Sjöqvist tog juristexamen år 1989 och har sedan dess arbetat med våldsutsatta kvinnor och barn. Barbro Sjöqvist har under många år varit engagerad i föreningar till stöd för personer utsatta för sexuella övergrepp. Hon har bland annat varit styrelseledamot i föreningarna Wonsa och Rise.

9L7A1412

Sanna Knutsson

Advokat

08-400 267 72
sanna@advokatlagh.se

Mer om Sanna Knutsson

Sanna Knutsson anställdes på byrån år 2014 och har sedan dess arbetat med brottsoffer i olika processer. Sanna är särskilt inriktad på att företräda unga brottsoffer.

Hon arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i brottmål och svåra vårdnadstvister.

Sanna Knutsson föreläser för olika myndigheter och organisationer och har medverkatsom expert för lagstiftning i andra länder.

9L7A1355

Linnea Sveds

Advokat

08-400 267 77
linnea@advokatlagh.se

Mer om Linnea Sveds

Linnea Sveds tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 med fördjupning inom brottmål och migrationsrätt. Hon anställdes våren 2016 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Linnea Sveds arbetade under sin studietid som kriminalvårdare och som god man för ensamkommande barn som söker asyl. Hon har även arbetat ideellt som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt.

Linnea Sveds arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i asylärenden samt som ombud i vårdnadstvister.

9L7A1366

Sandra Kitlas

Advokat

08-400 267 76
sandra@advokatlagh.se

Mer om Sandra Kitlas

Sandra Kitlas tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 med fördjupning inom rättspsykologi och familjerätt och anställdes våren 2016 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Sandra Kitlas studerade en utbytestermin i Warszawa och praktiserat hos Polens ombudsman (närmast Justitieombudsmannen) under sin studietid och hon engagerade sig även i föreningen TRIS (tjejers rätt i samhället).

Sandra Kitlas arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister. Hon åtar sig även uppdrag som ombud i bodelningar. Förutom svenska och engelska talar Sandra Kitlas även polska.

9L7A1323

Amanda Weijerman

Jur. kand.

08-400 267 78
amanda@advokatlagh.se

Mer om Amanda Weijerman

Amanda Weijerman tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2018 med fördjupning inom brottmål och migrationsrätt. Hon anställdes i september 2018 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Innan hon påbörjade sina juridikstudier arbetade hon som volontär på olika barnhem och skolor i Ghana och under sin studietid arbetade hon som kriminalvårdare på häktet i Göteborg.

Amanda Weijerman arbetar som målsägandebiträde, som offentligt biträde i asylärenden samt som ombud i vårdnadstvister. Amanda åtar sig uppdrag som särskild företrädare.

9L7A1339

Julia Sjölund

Jur.kand

08-400 267 74
julia@advokatlagh.se

Mer om Julia Sjölund

Julia Sjölund tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2019 med fördjupning inom brottmål och migrationsrätt. Hon anställdes i februari 2019 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Under sin studietid arbetade hon som kriminalvårdare på olika anstalter och som förvarshandläggare på Migrationsverkets förvar i Gävle.

Julia Sjölund åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.

9L7A1270

Lisa Aspegren

Jur.kand

08-400 267 74
lisa@advokatlagh.se

Mer om Lisa Aspengren

Lisa Aspengren tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2017. Under sin studietid genomförde Lisa Aspengren även en utbytestermin vid Universiteit Utrecht i Nederländerna, praktiserade hos Asylrättscentrum samt engagerade sig ideellt i föreningen Feministiska Juriststudenter. Lisa Aspengren har tidigare arbetat som biträdande jurist på annan humanjuridisk advokatbyrå och genomfört notarietjänstgöring på Södertörns tingsrätt.

Lisa Aspengren åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister, offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden samt offentligt biträde i ärenden om LVU.

9L7A1436

Fatma Ulucan

Sekreterare och administratör

08-400 267 70
fatma@advokatlagh.se

Mer om Fatma Ulucan