Medarbetare

6

Rebecca Lagh

Advokat och innehavare

08-400 267 73
rebecca.lagh@advokatsjoqvist.se

Mer om Rebecca Lagh

Advokat Rebecca Lagh har arbetat juridiskt med brottsoffer sedan 2006. Rebecca Lagh är särskilt inriktad på brott mot barn och unga, sexualbrott och våld i nära relation. Hon företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra vårdnadstvister. Rebecca Lagh företräder också barn i tvångsrättsliga ärenden (LVU) och tar utöver detta uppdrag som ombud i bodelningar, bodelningsförrättare och medlare i familjerättsliga tvister.

Rebecca Lagh är en väl anlitad föreläsare. Hon har anlitats som föreläsare av bland annat Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen och andra myndigheter samt av olika ideella organisationer.

1

Barbro Sjöqvist

Advokat

08-400 267 71
barbro.sjoqvist@advokatsjoqvist.se

Mer om Barbro Sjöqvist

Advokat Barbro Sjöqvist tog juristexamen år 1989 och har sedan dess arbetat med våldsutsatta kvinnor och barn. Barbro Sjöqvist har under många år varit engagerad i föreningar till stöd för personer utsatta för sexuella övergrepp. Hon har bland annat varit styrelseledamot i föreningarna Wonsa och Rise.

Barbro Sjöqvist arbetar med vårdnadsmål, brottmål och ekonomisk familjerätt såsom bodelningar och upprättande av familjerättsliga avtal såsom bodelningsavtal, framtidsfullmakter, testamenten och äktenskapsförord. Hon är också medlare i familjerättsliga tvister.

Barbro Sjöqvist föreläser för olika myndigheter och ideella organisationer.

sanna

Sanna Knutsson

Advokat

08-400 267 72
sanna.knutsson@advokatsjoqvist.se

Mer om Sanna Knutsson

Sanna Knutsson anställdes på byrån år 2014 och har sedan dess arbetat med brottsoffer i olika processer. Under sin studietid tillbringade Sanna Knutsson, som utbytesstudent, ett år vid Berkeley College i New York.

Sanna Knutsson arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i svåra vårdnadstvister.

2

Linnea Sveds

Advokat

08-400 267 77
linnea.sveds@advokatsjoqvist.se

Mer om Linnea Sveds

Linnea Sveds tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 med fördjupning inom brottmål och migrationsrätt. Hon anställdes våren 2016 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Linnea Sveds arbetade under sin studietid som kriminalvårdare och som god man för ensamkommande barn som söker asyl. Hon har även arbetat ideellt som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt.

Linnea Sveds arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i asylärenden samt som ombud i vårdnadstvister.

4

Sandra Kitlas

Jur. kand.

08-400 267 76
sandra.kitlas@advokatsjoqvist.se

Mer om Sandra Kitlas

Sandra Kitlas tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 med fördjupning inom rättspsykologi och familjerätt och anställdes våren 2016 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Sandra Kitlas studerade en utbytestermin i Warszawa och praktiserat hos Polens ombudsman (närmast Justitieombudsmannen) under sin studietid och hon engagerade sig även i föreningen TRIS (tjejers rätt i samhället).

Sandra Kitlas arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister. Hon åtar sig även uppdrag som ombud i bodelningar. Förutom svenska och engelska talar Sandra Kitlas även polska.

5

Amanda Weijerman

Jur. kand.

08-400 267 78
amanda.weijerman@advokatsjoqvist.se

Mer om Amanda Weijerman

Amanda Weijerman tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2018 med fördjupning inom brottmål och migrationsrätt. Hon anställdes i september 2018 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Innan hon påbörjade sina juridikstudier arbetade hon som volontär på olika barnhem och skolor i Ghana och under sin studietid arbetade hon som kriminalvårdare på häktet i Göteborg.

Amanda Weijerman arbetar som målsägandebiträde, som offentligt biträde i asylärenden samt som ombud i vårdnadstvister.

julia

Julia Sjölund

Jur. kand.

08-400 267 74
julia.sjolund@advokatsjoqvist.se

Mer om Julia Sjölund

Julia Sjölund tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2019 med fördjupning inom brottmål och migrationsrätt. Hon anställdes i februari 2019 efter genomförd uppsatspraktik på byrån. Under sin studietid arbetade hon som kriminalvårdare på olika anstalter och som förvarshandläggare på Migrationsverkets förvar i Gävle.

Fatma

Fatma Ulucan

Sekreterare och administratör

08-400 267 70
sekr@advokatsjoqvist.se

Mer om Fatma Ulucan