Juridik

En pappa fick i juni 2014 ensam vårdnad om sin son, född 2007. Mamman vägrade att lämna över pojken till pappan varför han ansökte om verkställighet nästan ett år senare. Mamma uppgav att hon ansåg att det fanns hinder mot verkställighet. Tingsrätten beslutade att verkställighet...

En man dömdes av tingsrätten för bl a grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och misshandel av sin sambo. I domen angavs kvinnans sekretesskyddade adress, varför kvinnan var tvungen att flytta. Kvinna begärde skadestånd av tingsrätten. Hon begärde 10 000 kr avseende flyttkostnader och 20 000 kr för...

Två sambor separerade och kvinnan flyttade ut ur den gemensamt ägda bostadsrätten. Mannen stämde kvinnan och yrkade att hon skulle betala sin del av boendekostnaderna (ränta på lån som parterna var gemensamt betalningsansvariga för, samt månadsavgiften för bostadsrätten). Kvinnan invände att hon i sin tur hade...

En man visade stor förslagenhet och byggde under en längre tid upp förtroende hos fem flickor som han senare förgrep sig på. Mannen dokumenterade själv övergreppen i dagboksanteckningar och Excel-ark och skrev dessutom en del om övergreppen på Flashback. Mannen dömdes för ett fall av...

Hovrätten dömde en man för våldtäkt mot sin 4-åriga dotter samt för sexuellt ofredande mot en annan målsägande. Samtidigt dömdes han också för ett sexuellt övergrepp mot sin nu vuxna dotter för det brott som han hade utsatt henne för när hon var i 4-årsåldern....

En man och en kvinna separerade i januari 2011 och dom på äktenskapsskillnad meddelades i maj 2011. Domen gav också kvinnan kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden till dess bodelning skett. Bodelningen vann laga kraft i februari 2012 och mannen tillskiftades bostaden i bodelningen. Kvinnan bodde...

Många barn lever med skyddade personuppgifter. Ofta har barnet tvingats fly från sitt hem tillsammans med sin mamma därför att mamman och/eller barnet har hotats av pappan. Ofta sker flykten snabbt och ibland under kaotiska förhållanden. Många gånger glöms barnets behov bort p g a...

En man dömdes för våldtäkt mot barn i tingsrätten. Flickan hade inte fyllt 15 år men mannen hävdade att han trodde att hon var äldre eftersom hon såg äldre ut. I Sverige kallas vanligtvis inte barn under 15 år under till förhör under rättegången. Av den...

Den som döms för brott ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Den 1 februari höjdes avgiften från 500 kr till 800 kr. Dessutom höjdes avgiften för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja från 50 kr per dag till 80 kr per dag, dock högst 900...