Barnäktenskap

I anledning av de föregående blogginläggen som handlar om äktenskapstvång mm vill jag dela med mig av ”sked-i-trosan”-rådet. Det är naturligtvis bra om alla som känner någon som riskerar att bli bortgift mot sin vilja kan reagera och hjälpa den utsatta. Det är viktigt att polisanmäla...

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011, har ändringar som rör tvångsäktenskap och barnäktenskap gjorts äktenskapsbalken (se tidigare blogginlägg). En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid...