Fullmaktsäktenskap

  Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som tidigare nämnts i bloggen, har ändringar som rör tvångsäktenskap gjorts äktenskapsbalken. Möjligheten att erkänna tvångsäktenskap ska begränsas ytterligare. Huvudregeln är att om ett äktenskap är giltigt i det land...