Brottmål

Advokatbyrån har dig som brottsoffer i fokus och arbetar aldrig med förövare. Vi har gedigen erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för brott. Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi företräder brottsoffer men aldrig förövare.

Vi ser till att du som brottsutsatt får stöd, personligt engagemang och bästa möjliga biträde under hela förundersökningen och vid en eventuellt efterföljande brottmålsprocess.

 

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som förordnas av domstolen att företräda den som blivit utsatt för ett brott. Om du får ett målsägandebiträde utsett av domstol bekostas målsägandebiträdets arbete av staten och kostar inget för dig som brottsutsatt.

Målsägandebiträdes uppgift är att tillvarata den brottsutsattes intressen under polisutredning och vid en eventuell efterföljande rättegång. Utöver målsägandebiträdets centrala uppgift – att ge stöd – ingår även att föra skadeståndstalan vid rättegång.

Du har rätt att själv välja vilken jurist, advokat eller advokatbyrå du vill ha som målsägandebiträde. Då det kan vara svårt att byta målsägandebiträde rekommenderar vi att du redan i samband med polisanmälan uppger vem du vill ha som ditt målsägandebiträde. Om du inte lämnar något önskemål kommer domstolen istället att utse ett målsägandebiträde åt dig. Önskar du byta målsägandebiträde till någon på vår advokatbyrå är du välkommen att höra av dig till oss för att få hjälp med detta.

Om du vill att någon av oss ska biträda dig kan du redan i samband med polisanmälan uppge att du önskar ett målsägandebiträde från vår advokatbyrå. Det går självklart bra att kontakta oss för mer information och vägledning redan innan polisanmälan är gjord.

 

” Du har rätt att välja vilken jurist eller advokat du vill ha som målsägandebiträde.”

Särskild företrädare för barn

Om brott har begåtts mot ett barn ska, i vissa fall, en särskild företrädare förordnas för barnet istället för ett målsägandebiträde. Den särskilda företrädarens arbete bekostas av staten och kostar inget för barnet.

Den stora skillnaden mellan en särskild företrädare och ett målsägandebiträde är att den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta i frågor kring barnet under polisutredning och eventuell efterföljande rättegång. Den särskilda företrädaren ska, istället för barnets vårdnadshavare, tillvarata barnets rätt under brottmålsprocessen. I uppdraget ingår bland annat att ombesörja att barnet tryggt och säkert kommer till förhör, att närvara vid polisförhör och/eller läkarundersökning, företräda barnet vid rättegång, föra skadeståndstalan för barnets räkning etc.

“Den särskilda företrädaren ska, istället för barnets vårdnadshavare, tillvarata barnets rätt under brottmålsprocessen.”