Är du utsatt för brott? Ring 073-532 65 86
för 15 minuters kostnadsfri rådgivning

Ring: 08-400 267 70

Maila: info@advokatsjoqvist.se

brottsoffer- och barnrättsbyrå

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB är en brottsoffer- och barnrättsbyrå. Våra klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterad brottslighet. Advokatbyrån har stor vana av att processa i domstol och är en av Stockholms mest anlitade advokatbyråer i att företräda brottsoffer i domstol.

Advokatbyrån företräder brottsoffer som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra tvister om vårdnad, boende och umgänge. Målen är ofta komplicerade med inslag av olika typer av våld, hot, sexuella övergrepp, missbruk och psykisk ohälsa.

bild-podcast

podcast

Våld i nära relationer

Av Rebecca Lagh  och Linn Moser Hälle

Nu på Spotify

Vår tillgänglighet är hög, vi är aktivt stödjande och vi har ett genuint intresse i våra klienter.

hög kompetens & stort engagemang

Advokatbyrån företräder också barn i olika processer, exempelvis som särskild företrädare i brottmål eller som ställföreträdare i mål enligt lagen om vård av unga (LVU).

Utöver detta arbetar vi med ekonomisk familjerätt och agerar medlare i familjerättsliga tvister.

Advokatbyrån är känd för, och präglas av, ett stort engagemang i våra klienter. Vi har hög kompetens och stor erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och personer i utsatta situationer.

Jag minns mycket mer än du tror

Vi har i samarbete med Linn Moser Hällen och Bloody Honey Studio i Malmö gjort en animerad kortfilm om barn som upplever våld i hemmet – “Jag minns mycket mer än du tror”.

Manus: Linn Moser Hällen. Animation: Bloody Honey Studio.

Följ oss på Instagram