Ring: 08-400 267 70

Maila: info@advokatsjoqvist.se

brottsoffer- och barnrättsbyrå

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB är en brottsoffer- och barnrättsbyrå. Våra klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterad brottslighet. Advokatbyrån har stor vana av att processa i domstol och är en av Stockholms mest anlitade advokatbyråer i att företräda brottsoffer i domstol.

Advokatbyrån företräder brottsoffer som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra tvister om vårdnad, boende och umgänge. Målen är ofta komplicerade med inslag av olika typer av våld, hot, sexuella övergrepp, missbruk och psykisk ohälsa.

bild-podcast

podcast

Våld i nära relationer

Av Rebecca Lagh  och Linn Moser Hälle

Nu på Spotify

Vår tillgänglighet är hög, vi är aktivt stödjande och vi har ett genuint intresse i våra klienter.

Almedalen, Inbjudan!

Inbjudan till en heldag om våldsutsatthet,

Våld och olika former av övergrepp är oftast dolt och mörkertalet alldeles för stort. Hur kan vi hjälpa de mest utsatta i samhället?
Kom till Folkets Bio i Visby onsdagen den 3 juli. Under en hel dag med värdefulla insikter varvas filmvisning med paneldiskussioner.
Varmt välkommen! #villdusemig?

Läs inbjudan här (pdf)

Samarbetspartners kring Almedalen:
https://ikkr.org
https://linkopingsstadsmission.se
https://nxtme.com
http://www.linnmhallen.se
http://trotskvinnojour.se

hög kompetens & stort engagemang

Advokatbyrån företräder också barn i olika processer, exempelvis som särskild företrädare i brottmål eller som ställföreträdare i mål enligt lagen om vård av unga (LVU).

Utöver detta finns också specialkompetens inom ekonomisk familjerätt och asylrätt.  Vi agerar vidare medlare i familjerättsliga tvister.

Advokatbyrån är känd för, och präglas av, ett stort engagemang i våra klienter. Vi har hög kompetens och har stor erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och personer i utsatta situationer.

Följ oss på Instagram