Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB | JO-avgöranden
22
archive,category,category-jo-avgoranden,category-22,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

JO-avgöranden

Under en häktningsförhandling beslutade en domare att tre åhörare som bar niqab inte skulle få närvara inne i rättssalen. Han hänvisade till 5 kap 9 § rättegångsbalken och anförde att då bara ögonen syntes på dessa tre kvinnor var det omöjligt att se till att...

En 12-årig pojke, som bodde hos sin mamma, träffade sin skolkurator vid sex tillfällen och berättade för henne om missförhållanden i hemmet. Skolkuratorn kontaktade pappan, som inte hade del i vårdnaden om pojken, och informerade honom om missförhållandena. Senare skrev kuratorn också ett intyg om...