Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

En kurator på en ungdomsmottagning blev förälskad i en tonårsflicka som hade kommit till mottagningen för att hon mådde psykiskt dåligt. Kuratorn erkände att han hade haft sexuellt umgänge med flickan flera gånger. Han åtalades för brottet ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning”.

För att dömas för det brottet måste gärningsmannen, förutom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning också på något sätt ha varit aktiv för att få den sexuella handlingen till stånd. Det krävs också att den utsatta/e ska stå under ett tryck som är av allvarlig betydelse för henne/honom.

Flickan berättade att hon hade starka känslor för kuratorn och att det ibland var båda två gemensamt, ibland var det hon och ibland var det kuratorn som tog initiativ till de sexuella handlingarna.

Tingsrätten fann att flickan förvisso varit i beroendeställning till kuratorn eftersom hon var hans patient, men att han inte hade varit så pådrivande och aktiv som man måste vara för att anses ha ”förmått flickan att ha sex med honom”. Domstolen fann således att kuratorn inte kunde dömas för det brott han åtalats för och frikände honom.

En man som bedrev terapiverksamhet för människor med missbruksproblem ”tog sig an” 15-årig flicka med sociala problem. Mannen var ca 45 år gammal. Han kom med tiden att kontrollera flickan samtidigt som han hjälpte henne med olika saker bl a annat med att få en försökslägenhet. Flickan såg upp till mannen och de inledde en sexuell relation. Vid ett tillfälle genomförde han ett samlag med henne när hon sov. Mannen påstod senare att han hade blivit förförd av flickan och att det var en ömsesidig kärleksrelation.

Tingsrätten fann att han allvarligt hade missbrukat att flickan befunnit sig i beroendeställning till honom och därigenom förmått henne att utföra och tåla sexuella handlingar. Mannen, som tidigare varit dömd för sexuella övergrepp, dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och för våldtäkt till ett års fängelse. Flickan tillerkändes ett skadestånd om 280 000 kr.

 

 

 

En taxichaufför genomförde sexuella handlingar mot en 30-årig kvinna med Downs syndrom vid flera tillfällen under sina uppdrag att köra henne till olika ställen.

Mannen påstod att det rörde sig om en kärleksrelation. Rätten fann dock inte att det påståendet var trovärdigt dels med tanke på att mannen var en normalbegåvad man och att kvinnan hade denna typ av funktionsnedsättning och dels med tanke på att han hade varit hårdhänt och skadat kvinnan.

Tingsrätten fann således att mannen förmått kvinnan ”att tåla sexuella handlingar genom att missbruka sin ställning” och han dömdes därför för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i ett och ett halvt år.

Mannen överklagade till hovrätten. Domstolen fann att brottsligheten i sig var allvarlig men med hänsyn till att gärningarna var likartade och det tidsmässiga sambandet mellan dem var starkt och att mannen dessutom hade ”gått miste om sin försörjning till följd av det inträffade” sänktes straffet till åtta månaders fängelse.

 

 

 

På Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR) finns nu mina texter om sexualbrott mm utlagda

http://www.kvinnojouren.se/fakta/sexualbrott

En 29-årig handikappad man påstod att han behövde särskild sjukgymnastik på så sätt att de personliga assistenterna skulle massera honom mellan benen, ligga på honom för att ”pressa ut hans muskler” och samtidigt röra på höfterna. Han sa till assistenterna att de inte skulle få fast anställning om de inte gjorde som han sa. Kvinnorna som var rädda att förlora sina arbeten kände sig tvingade att ställa upp på mannens krav.

Mannen dömdes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till skyddstillsyn och behandling. Kvinnorna tilldömdes tillsammans ett skadestånd om drygt 90 000 kr