Sexuellt utnyttjande av barn

En 20-årig man hade minst 10 samlag med en flicka som var 14 ½ år när relationen inleddes. Samlagen var frivilliga från flickans sida. Mannen kände till att flickan var under 15 år.

Domstolen fann att mannen inte kunde dömas för våldtäkt mot barn eftersom samlagen skett frivilligt och då åldersskillnaden inte var så stor. Att ha samlag med någon som är under 15 år är dock straffbart och mannen dömdes därför för sexuellt utnyttjande av barn. Högsta domstolen uppgav att straffvärdet i och för sig motsvarade fyra månaders fängelse (eller tre månaders fängelse om hänsyn skulle tas till att mannen endast var 20 år när brotten begicks) men i detta fall ansågs villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst vara en lämplig påföljd.

En 23-årig man tog via Skype kontakt med pojkar och vid flera tillfällen förmått dem att posera nakna och genomföra sexuella handlingar framför webkameran. Vidare utnyttjade mannen, som var idrottstränare, några av pojkarna (12-15 år) sexuellt. Mannen dömdes för en rad sexualbrott såsom våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering samt olaga hot. Mannen ådömdes ett långt fängelsestraff, fem år och sex månader, bl a därför att han hade haft en tydlig brottsplan när han hade använt sig av olika alias i internetkontakten med pojkarna. Det sammanlagda skadeståndet som mannen förpliktigades att betala uppgick till 430 000 kr.

En man misstänkte att hans särbo hade varit otrogen. Han genomförde därför en ”otrohetskontroll”. Därefter misshandlade han henne. Tingsrätten dömde honom till ett års fängelse för mindre allvarlig våldtäkt (6 kap 1 § 3 st BrB) och misshandel. Hovrätten som noterade att ”otrohetskontrollen” hade gått till på så sätt att mannen, när särbon böjde sig fram efter en filt, hade passat på att föra upp ett finger i underlivet på henne och samtidigt särat lite på hennes ben. Enligt hovrätten kunde inte de hot som mannen tidigare hade uttalat vara sammankopplade med att särbon ”tvingades tåla den sexuella handlingen”. Mannen dömdes således för olaga hot och sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och särbon tillerkändes ett skadestånd om 45 000 kr.

En 33-årig man dömdes för att ha tvingat in en 14-årig flicka i sin bil och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv. Stödbevisning fanns i form av internetkonversationer. Mannen dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse två år och sex månader. Hovrätten sänkte straffet till två års fängelse därför att flickan inte hade utsatts för samlag och att det inte heller fanns några försvårande omständigheter som våld eller tvång. En domare var skiljaktig och ville fria mannen därför att han ansåg att de chattsamtal som hade ägt rum mellan mannen och flickan, och där våldtäkten beskrevs, skulle kunna ha varit sexuella fantasier snarare än verklighet.

En 45-årig man utsatte en flicka för hundratals olika grova sexuella brott under den tid hon var 12- 14 år gammal. Flickan hade gjort ett trovärdigt intryck och det fanns stödbevisning bl a i form av sms. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd på 445 000 kr.

 

När det var några timmar kvar till dess flickan skulle fylla 15 år bjöd en 26-årig man henne hem till sig, han gav henne starköl och hade samlag med henne. Det gick inte att bevisa att flickan skulle ha visat/sagt att hon inte ville ha samlag med mannen trots att det, som domstolen anförde ”det inte fanns så mycket som talade för att flickan hade velat ha samlag med mannen”.

Då flickan var nästan 15 år och då samlaget till synes var frivilligt dömdes mannen inte för våldtäkt mot barn utan för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i åtta månader och flickan tillerkändes ett skadestånd på 60 000 kr.

Två femtonåriga pojkar hade vid två tillfällen sexuellt umgänge med en 13-årig flicka.

Pojkarna dömdes vardera till 30 timmars samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Flickan hade ”varit med på de sexuella handlingarna” och då åldersskillnaden mellan pojkarna och flickan bara var två år och då flickan dessutom framstod som mogen för sin ålder fann domstolen att flickan inte hade varit utsatt för någon kränkning och inte heller lidit någon fysisk eller psykisk skada och hon tillerkändes därför inget skadestånd.

En 16-årig pojke och en 13-årig flicka som känt varandra som barn blev ett par och hade frivilligt samlag. Tingsrätten fann att pojken led av en lätt utvecklingsstörning och att detta gjorde honom sen i utvecklingen. Man ansåg därför att  skillnaden i ålder mellan de två därför ”minskades” betydligt och då samlaget varit frivilligt ansåg tingsrätten inte att det var fråga om ett brott och friade pojken.

Hovrätten däremot ansåg att det inte var fråga om våldtäkt mot barn som pojken var åtalad för utan att det istället vara fråga om sexuellt utnyttjande av barn. Man lade särskild vikt på att samlaget hade skett frivilligt, att de hade varit ett par och flickans ålder. Pojken dömdes till 30 timmars ungdomstjänst och flickan tillerkändes ett skadestånd om 25 000 kr.

 

 

 

På Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR) finns nu mina texter om sexualbrott mm utlagda

http://www.kvinnojouren.se/fakta/sexualbrott

Paret utnyttjade sin son och systerson sexuellt genom både vaginala och orala samlag, vid många tillfällen. Utnyttjandet började redan innan pojkarna hade fyllt 15 år. Ibland hade de trekant med pojkarna. Mamman erkände till viss del gärningarna men skyllde på att hennes man hade tvingat henne att ha samlag med sin son och systersonen. Föräldrarna dömdes bl a för grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjade av barn. Mamman dömdes även för medhjälp till sexuellt utnyttjade av barn. Föräldrarna dömdes till fyra år och fem månader respektive fem års fängelse.

En gitarrlärare lärde känna en flicka genom skolan och var därför väl medveten om att hon var under 15 år. Flickan mådde psykiskt dåligt. Läraren hade kramat denna flicka länge vid flera tillfällen och smekt henne under kläderna. Han hade också skickat många sms till henne med olika personliga frågor. Läraren dömdes för sexuellt ofredande.

Den andra flickan fick läraren kontakt genom nätet. Läraren visste att också denna flicka var 14 år eftersom det framkom på hennes hemsida. Han hade kontakt med henne i sju månader genom mail och telefon. Därefter spenderade de en helg tillsammans och hade då samlag för första gången. Senare besökte läraren flickan även hemma hos henne. Hovrätten konstaterar att normalt döms någon som har samlag med ett barn under 15 år för våldtäkt mot barn. I detta fall ansåg dock hovrätten att brottet skulle rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn med tanke på att flickan snart skulle fylla 15 år och då det fanns en ”ömsesidighet”.

 

En 47-årig man inledde ett förhållande med sin dotters 14-åriga kompis. Flickan mådde psykiskt dåligt och uppgav att mannen lyssnade på henne och att hon litade på honom. Hon sa också att hon älskade honom och att deras sexuella förhållande var frivilligt från hennes sida och något som hon själv ville. Mannen å sin sida erkände att han haft sex med flickan. Tingsrätten gjorde bedömningen att mannen inte kunde dömas för våldtäkt mot barn eftersom flickan uppenbarligen samtyckt och det inte heller hade förekommit något våld eller hot om våld. Tingsrätten dömde därför mannen för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i ett år. Hovrätten fastställde tingsrättens dom

En mamma dömdes till sex månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av underårig samt misshandel av sin dotter. Dottern var vid tillfället för det sexuella övergreppet sju eller åtta år gammal och modern var vid tillfället berusad. Modern hade tagit flickans hand och fört den in och ut i sitt underliv flera gånger samt använt flickans hand för att smeka sig själv över kroppen. Vid ett tillfälle sex-sju år senare misshandlade mamman flickan med slag och sparkar. Det framkom i tingsrätten att det förekom stora motsättningar inom familjen och att flickan ville bo hos sin pappa. Tingsrätten anförde att ”trots dessa förhållanden finns det inte tillräckligt fog för att anta att flickan medvetet skulle lämna falska uppgifter för att slippa bo hos mamma”.

Man kan ju undra varför tingsrätten inte skriver ”pga det som modern utsatt flickan för är det naturligt att flickan vill bo hos sin pappa”.