Sexuellt övergrepp mot barn

En 23-årig man tog via Skype kontakt med pojkar och vid flera tillfällen förmått dem att posera nakna och genomföra sexuella handlingar framför webkameran. Vidare utnyttjade mannen, som var idrottstränare, några av pojkarna (12-15 år) sexuellt. Mannen dömdes för en rad sexualbrott såsom våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering samt olaga hot. Mannen ådömdes ett långt fängelsestraff, fem år och sex månader, bl a därför att han hade haft en tydlig brottsplan när han hade använt sig av olika alias i internetkontakten med pojkarna. Det sammanlagda skadeståndet som mannen förpliktigades att betala uppgick till 430 000 kr.

En man misstänkte att hans särbo hade varit otrogen. Han genomförde därför en ”otrohetskontroll”. Därefter misshandlade han henne. Tingsrätten dömde honom till ett års fängelse för mindre allvarlig våldtäkt (6 kap 1 § 3 st BrB) och misshandel. Hovrätten som noterade att ”otrohetskontrollen” hade gått till på så sätt att mannen, när särbon böjde sig fram efter en filt, hade passat på att föra upp ett finger i underlivet på henne och samtidigt särat lite på hennes ben. Enligt hovrätten kunde inte de hot som mannen tidigare hade uttalat vara sammankopplade med att särbon ”tvingades tåla den sexuella handlingen”. Mannen dömdes således för olaga hot och sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och särbon tillerkändes ett skadestånd om 45 000 kr.

En 33-årig man dömdes för att ha tvingat in en 14-årig flicka i sin bil och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv. Stödbevisning fanns i form av internetkonversationer. Mannen dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse två år och sex månader. Hovrätten sänkte straffet till två års fängelse därför att flickan inte hade utsatts för samlag och att det inte heller fanns några försvårande omständigheter som våld eller tvång. En domare var skiljaktig och ville fria mannen därför att han ansåg att de chattsamtal som hade ägt rum mellan mannen och flickan, och där våldtäkten beskrevs, skulle kunna ha varit sexuella fantasier snarare än verklighet.

En 45-årig man utsatte en flicka för hundratals olika grova sexuella brott under den tid hon var 12- 14 år gammal. Flickan hade gjort ett trovärdigt intryck och det fanns stödbevisning bl a i form av sms. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd på 445 000 kr.

 

En pappa erkände en stor del av omständigheterna och domstolen fann därför att flickans berättelse kunde ligga till grund för en fällande dom. Pappan hade under en tidsperiod om cirka fyra år våldtagit dottern, analt och vaginalt, gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn och samlag med avkomling. Pappan var flickans enda vårdnadshavare och då övergreppen hade skett i sådan miljö där flickan borde ha kunnat känna sig trygg så dömdes pappan till fem års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd om 340 000 kr.

 

 

På Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR) finns nu mina texter om sexualbrott mm utlagda

http://www.kvinnojouren.se/fakta/sexualbrott

En 70-årig man lockade till sig två pojkar som båda var under 15 år genom att erbjuda dem möjlighet att klappa hans pytonormar. I lägenheten gav han dem pengar, bjöd dem på cigaretter och visade porrfilm för dem. Mannen hade satt upp dolda kameror och filmade pojkarna när de onanerade. Båda pojkarna kom från dysfunktionella hem och även om de blev utsatta för övergrepp av mannen så föredrog de att gå hem till honom istället för att gå hem till sina egna familjer. En av pojkarna sa att han ”åtminstone kunde prata med mannen om hur han hade det hemma”.

Mannen dömdes bl a för grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn och dessutom för övergrepp i rättssak därför att han hade hotat en av pojkarna när han slutligen ville gå till polisen. Mannen dömdes även för barnpornografibrott. Han hade ett fotografi på en pojke med erigerad penis bredvid din säng. Mannen dömdes av tingsrätten till åtta års fängelse och pojkarna tilldömdes tillsammans ett skadestånd om 545 000 kr

 

En 60-årig man erkände att han slickade på ett finger, förde in sin hand innanför trosorna på sitt femåriga barnbarn och berörde hennes underliv med fingret. Tingsrätten konstaterade att förloppet var hastigt och förorsakade inga fysiska skador. Det kunde dock konstateras att flickan efteråt hade varit extra ”mammig” och känt en olust vid kroppsberöring. Enligt personutredningen som gjordes avseende mannen hade han en ”problematik när det gäller sexualiteten” vilket domstolen ansåg hade bidragit till brottet. Enligt min uppfattning har alla som vidrör en femåringsunderliv problem med sexualiteten men det torde inte var någon ursäkt! Tingsrätten dömde dock mannen till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan ”för att han skulle komma till rätta med sin sexuella problematik”. Påföljden motsvarade två månaders fängelse. Barnbarnet tillerkändes ett skadestånd om 22 000 kr.