Sexuellt ofredande

När nu sexuellt ofredande diskuteras i alla media är det dags att damma av mitt gamla förslag som jag, för några år sedan, försökte få gehör för men som ingen var intresserad av att diskutera.

När någon utsätts för brott ligger det i allas intresse att brottet anmäls och att den som begått brottet döms för det. På så sätt finns det i alla fall en liten möjlighet att brottslingen inte begår något brott igen och att den som utsatts för brottet ska få upprättelse och kanske ett skadestånd.

För att gärningspersonen ska kunna dömas krävs det dock bevisning. Det är oftast pga brist på bevisning som förundersökningar läggs ner. Om alla tjejer (det är ju oftast tjejer som blir sexuellt ofredade) samlade in bevisning på alla sexuella ofredande som de är med om och sedan polisanmäler måste helt enkelt dessa brott prioriteras på alla polisstationer. Om det kommer in flera tjejer varje dag och polisanmäler killarna (det är säkert ofta samma killar som kommer att bli polisanmälda) så måste något hända på polisstationerna och tjejerna måste bli tagna på allvar.

Vad för slags bevisning behövs? För det första kan tjejer vittna för varandra. Ofta sker ju de sexuella ofredandena mot flera tjejer samtidigt eller så riktas det sexuella ofredandet mot en av flera tjejer som står i grupp. För det andra kan, om tjejerna, när de ser de killar som de misstänker kommer att sexuellt ofreda dem, förbereda sina smartphones och filma det sexuella ofredandet eller spela in det sexuella ofredande på ljudfil, och då kommer de att ha utmärkt bevisning att visa upp för polisen. Om tjejerna skulle vara rädda för att spela in killarna öppet så går det ju alltid att både filma och spela in ljud i smyg utan att den som blir inspelad märker något.

Låt oss hoppas att alla tjejer vågar (och tar sig tid) att polisanmäla varje sexuellt ofredande och att vi så småningom får en värld fri från sexuella ofredanden !

 

 

En lärare bad en flicka stanna kvar i klassrummet efter lektionen och han tog henne då på låret och stoppade sin hand in under hennes blus och sa att han ”ville ha henne”. När flickan vid ett annat tillfälle ville diskutera ett betyg med läraren svarade han att han ville träffa henne utanför skolan. Han ofredade henne på nytt genom att bl a återigen ta på henne på ett otillbörligt sätt och sa till henne att hon var ”sexig och vacker”. Flickan hade dock denna gång tagit med sig sin mobiltelefon och spelade in det som läraren sa till henne. När han vid ett tredje tillfälle uppträdde på ett liknade sätt mot henne gjorde hon en polisanmälan.

Domstolen fann att ljudinspelningen gav stöd åt anklagelserna. Statens kriminaltekniska laboratorium konstaterade att analysresultatet visade att inget innehåll i ljudfilen hade lagts till, tagits bort eller bytt plats. Domstolen fann vidare att flickan var trovärdig i sin berättelse som vann ytterligare stöd i att det fanns vittnen som berättade om att flickan hade varit mycket upprörd och uppriven efter händelserna.

Läraren dömdes av hovrätten till villkorlig dom och dagsböter och flickan tillerkändes 20 000 kr i skadestånd.

En 23-årig man tog via Skype kontakt med pojkar och vid flera tillfällen förmått dem att posera nakna och genomföra sexuella handlingar framför webkameran. Vidare utnyttjade mannen, som var idrottstränare, några av pojkarna (12-15 år) sexuellt. Mannen dömdes för en rad sexualbrott såsom våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering samt olaga hot. Mannen ådömdes ett långt fängelsestraff, fem år och sex månader, bl a därför att han hade haft en tydlig brottsplan när han hade använt sig av olika alias i internetkontakten med pojkarna. Det sammanlagda skadeståndet som mannen förpliktigades att betala uppgick till 430 000 kr.

En man misstänkte att hans särbo hade varit otrogen. Han genomförde därför en ”otrohetskontroll”. Därefter misshandlade han henne. Tingsrätten dömde honom till ett års fängelse för mindre allvarlig våldtäkt (6 kap 1 § 3 st BrB) och misshandel. Hovrätten som noterade att ”otrohetskontrollen” hade gått till på så sätt att mannen, när särbon böjde sig fram efter en filt, hade passat på att föra upp ett finger i underlivet på henne och samtidigt särat lite på hennes ben. Enligt hovrätten kunde inte de hot som mannen tidigare hade uttalat vara sammankopplade med att särbon ”tvingades tåla den sexuella handlingen”. Mannen dömdes således för olaga hot och sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och särbon tillerkändes ett skadestånd om 45 000 kr.

En 33-årig man dömdes för att ha tvingat in en 14-årig flicka i sin bil och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv. Stödbevisning fanns i form av internetkonversationer. Mannen dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse två år och sex månader. Hovrätten sänkte straffet till två års fängelse därför att flickan inte hade utsatts för samlag och att det inte heller fanns några försvårande omständigheter som våld eller tvång. En domare var skiljaktig och ville fria mannen därför att han ansåg att de chattsamtal som hade ägt rum mellan mannen och flickan, och där våldtäkten beskrevs, skulle kunna ha varit sexuella fantasier snarare än verklighet.

En 45-årig man utsatte en flicka för hundratals olika grova sexuella brott under den tid hon var 12- 14 år gammal. Flickan hade gjort ett trovärdigt intryck och det fanns stödbevisning bl a i form av sms. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd på 445 000 kr.

 

En 21-årig man träffade en flicka, född 2002, varje vecka för att ”leka” med henne. Leken bestod i att mannen fick flickan att gå på hans mage, ibland med högklackade skor och ibland utan. Det hände också att mannen luktade, slickade och sög på hennes fötter. Ibland förmådde han flickan att sitta på hans ansikte. Båda två hade alltid kläder på sig.

Flickan uppgav att hon inte tyckte att lekarna var roliga och att det inte kändes bra.

Mannen medgav att han var fotfetischist men han hävdade att lekarna med flickan aldrig innebar något sexuellt för honom. Han hävdade också att de gånger som flickan hade suttit på hans ansikte hade han alltid haft något över huvudet, exempelvis ett täcke.

Tingsrätten resonerade och kom fram till att det faktum att mannen aldrig klätt av sig eller tillfredsställt sig själv i samband med lekarna talade emot att handlingarna skulle ha haft sexuell karaktär. Å andra sidan bedömde tingsrätten att ”lekarna” hade haft en klar och otvetydig sexuell prägel för mannen. Sammantaget fann tingsrätten att mannens sexuella preferenser tillsammans med att ”lekarna” haft en klar och sexuell prägel gjorde att gärningen måste bedömas som sexuellt ofredande.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och dömde mannen för sexuellt ofredande till villkorlig dom och dagsböter. Flickan tillerkändes ett skadestånd om 35 000 kr.

 

När en kvinna, efter ett toalettbesök på allmän toalett stod och tvättade händerna upptäckte hon en hand med en mobiltelefon uppe vid taket. Kvinnans väninna hade sett samma sak. Mannen medgav att han de facto hade filmat men kunde varken erkänna eller förneka att han sexuellt hade ofredat kvinnan. Tingsrätten som fann det styrkt att mannen hade filmat kvinnan och att handlingen var ägnad att kränka hennes sexuella integritet dömde honom för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 8000 kr.

En annan man hade stoppat in sin kamera vid fotänden på ett solarium i en simhall och filmat en ung kvinna som låg där. Mannen erkände gärningen men kunde inte förklara sitt beteende (!!). Han hävdade också att han inte hade tittat på filmen (!!). Tingsrätten hänvisade till ett avgörande från Högsta domstolen, som med hänvisning till tidigare praxis, hade konstaterat att det inte finns något generellt förbud mot att, utan samtycke, fotografera en enskild person. Tingsrätten fann således att mannen inte kunde dömas för sexuellt ofredande och frikände därför mannen.

Behöver vi en lagändring eller ska vi stå ut med att bli smygfotograferade/filmade?

Under några veckors tid skickade en 15-årig pojke massor av sms med sexuellt innehåll till en flicka. Alla sms var inte sparade men domstolen bedömde att pojken i vart fall hade skickat 50 sms. Enligt flickan hade han skickat mellan 80-100 sms. Domstolen fann att sms:en var ägande att kränka flickans sexuella integritet och pojken dömdes därför för sexuellt ofredande till 20 timmars ungdomstjänst och flickan tillerkändes ett skadestånd om 5 000 kr.

 

 

På Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR) finns nu mina texter om sexualbrott mm utlagda

http://www.kvinnojouren.se/fakta/sexualbrott

En 15-årig flicka gick på bio med sin 12-åriga kusin. En 52-årig man kom och satte sig bredvid 15-åringen och började onanera. Han dolde sig med sin jacka men det syntes vad han höll på med. Flera gånger stönade han. Vid ett tillfälle rörde han vid flickans lår och han bad henne titta på honom.

Tack vare några andra biobesökare som såg vad mannen höll på med kunde mannen gripas och senare dömas för sexuellt ofredande. Domstolen ansåg att brottet, som varade i ca en timme, och som begicks mot en minderårig hade högt straffvärde och mannen borde ha dömts till ett kortare fängelsestraff men pga särskilda skäl dömdes han istället till skyddstillsyn med särskild föreskrift att genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram.

Flickan tillerkändes 7 000 kr i skadestånd.

Två män filmade, med en förinställd kamera, en sovande 18-årig kvinna och sina egna blottade könsorgan. Vidare filmade de när en av männen drog ner hennes tröja och blottade hennes bröst.

Tingsrätten fastslog att det inte kunde vara fråga om sexuellt ofredande eftersom kvinnan sov och inte märkte vad som hände och på så sätt medförde männens agerande inget obehag för henne och kränkte inte heller hennes sexuella integritet.

Tingsrätt konstaterade vidare att smygfotografering inte är straffbart. Denna fråga har tidigare avgjorts genom två olika domar från Högsta domstolen.

Det är enligt min uppfattning förfärligt att det inte är brottsligt att smygfilma människor vare sig de sover eller är vakna. Med tanke på att så mycket läggs ut på internet numera måste man, om man blivit smygfilmad ständigt vara orolig för att filmen läggs ut på YouTube eller liknade. Detta är verkligen en fråga för lagstiftaren att ta tag i och kanske införa ett nytt brott som kan heta ”olaga smygfotografering”?

En gitarrlärare lärde känna en flicka genom skolan och var därför väl medveten om att hon var under 15 år. Flickan mådde psykiskt dåligt. Läraren hade kramat denna flicka länge vid flera tillfällen och smekt henne under kläderna. Han hade också skickat många sms till henne med olika personliga frågor. Läraren dömdes för sexuellt ofredande.

Den andra flickan fick läraren kontakt genom nätet. Läraren visste att också denna flicka var 14 år eftersom det framkom på hennes hemsida. Han hade kontakt med henne i sju månader genom mail och telefon. Därefter spenderade de en helg tillsammans och hade då samlag för första gången. Senare besökte läraren flickan även hemma hos henne. Hovrätten konstaterar att normalt döms någon som har samlag med ett barn under 15 år för våldtäkt mot barn. I detta fall ansåg dock hovrätten att brottet skulle rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn med tanke på att flickan snart skulle fylla 15 år och då det fanns en ”ömsesidighet”.

 

« Äldre inlägg