Misshandel av barn

En mamma dömdes till fängelse ett år och två månader för grov fridskränkning av sina barn. Pappan dömdes samtidigt för misshandel av barnen till villkorlig dom. Båda erkände att de ibland kunde daska till barnen på rumpan men de förnekade någon annan misshandel. Barnen, som domstolen fann trovärdiga i sina berättelser, uppgav att mamman brukade slå dem med en toffel eller med ett bälte. En del brott ansågs som ringa misshandel och var preskriberade. Misshandeln av barnen hade således pågått under många år. Man undrar hur det kommer sig att ingen uppmärksammar barnens svåra situation och slår larm och varför vi låter barn leva i sådan miljö år efter år efter år.

En 12-årig flicka blev arg på sin mammas sambo och kastade en tillbringare vatten på honom. Sambon blev i sin tur arg på flickan och tryckte ner henne på golvet och aktivt dunkade hennes huvud i golvet flera gånger.  Hovrätten för Övre Norrland menade, å ena sidan, att då flickan inte fick några allvarliga skador och då flickan hade provocerat sambon så var det egentligen fråga om en ringa misshandel.  Å andra sidan, fortsatte hovrätten,  då flickan endast var 12 år och hon måste ha upplevt en känsla av utsatthet då hon blev nedtryckt med ansiktet på golvet och då  dessutom  skadorna hade kunnat bli värre än de blev, dömdes  mannen för misshandel av normalgraden till villkorlig dom och 40 dagsböter. Flickan fick ett skadestånd på 5 500 kr.

Pappa som tappade kontrollen och bl a tog strupgrepp på sin tonårsdotter dömdes av tingsrätten till sex månaders fängelse. Hovrätten sänkte dock straffet till villkorlig dom samt 100 timmars samhällstjänst. Anledningen till misshandeln var att föräldrarna var oroliga för ”flickans destruktiva livsföring”. Enligt en socialsekreterare var hon ”inte en lätt tjej”. Hovrätten ansåg att man inte ”kunde bortse ifrån att mannen vid tillfället känt vanmakt över att han inte förmått hantera sin dotters beteende”, men att detta inte gav honom rätt att tillrättavisa henne på detta våldsamma sätt. Hovrätten poängterade också att barnmisshandel aldrig kan rättfärdigas med hänsyn till barnets eget agerande. Hovrätten tog dock hänsyn till att ”situationen uppenbart gått över styr och att den frustrerade pappan tappat kontrollen och inte kunde behärska sig”. Hovrätten fann vidare att våldet inte varit av ”alltför svår art eller medförde allvarligare skador”. Hovrätten sänkte således straffet men även skadeståndet från 25 000 kr till 20 000 kr.

 

Det är inte alls ovanligt att domstolar tar i beaktande att den som utsatts för våld ”provocerat” gärningsmannen och av den anledningen sänker både straff och skadestånd. Man ska således akta sig för att provocera den som slår! Å andra sidan ska man inte heller förhålla sig passiv för då kan domstolarna konstatera att den brottsutsatta inte försvarade sig och då kan ju rimligtvis våldet inte vara av så allvarlig art! Läs gärna och jämför gårdagens inlägg.

 

Lyssna gärna på programmet Barnen på P1, 2011-01-30, där man talar om föräldrars våld mot spädbarn.