Skadestånd

En man dömdes av tingsrätten för bl a grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och misshandel av sin sambo. I domen angavs kvinnans sekretesskyddade adress, varför kvinnan var tvungen att flytta.

Kvinna begärde skadestånd av tingsrätten. Hon begärde 10 000 kr avseende flyttkostnader och 20 000 kr för ideell skada. Tingsrätten fann att hon hade rätt till detta skadestånd och även JK (Justitiekanslern) delade den inställningen. JK motiverade sin ståndpunkt med att tingsrätten inte hade gjort en sekretessprövning och även för att tingsrätten brutit mot tystnadsplikten.

En man dömdes i tingsrätten till sex års fängelse för grovt sexuellt utnyttjade av underårig samt sexuellt övergrepp mot barn. Han hade förgripit sig på sina två döttrar och sin styvdotter. I tingsrätten tillerkändes flickorna 430 000 kr, 380 000 kr och 205 000 kr i skadestånd. Hovrätten ansåg dock att kränkningsersättningen var för hög och att den yrkade ersättningen för framtida terapi inte var styrkt för alla tre flickorna. Skadeståndet sattes ner till 300 000 kr, 250 000 kr och 175 000 kr.

Det är märkligt att hovrätten sänker skadeståndet särskilt vad gäller terapikostnader. Enligt min uppfattning behöver alla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp gå i terapi för att bearbeta sina traumata och det torde vara självklart att alla borde få ersättning för framtida terapikostnader!