Sexuellt utnyttjande av underårig

En 23-årig man tog via Skype kontakt med pojkar och vid flera tillfällen förmått dem att posera nakna och genomföra sexuella handlingar framför webkameran. Vidare utnyttjade mannen, som var idrottstränare, några av pojkarna (12-15 år) sexuellt. Mannen dömdes för en rad sexualbrott såsom våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering samt olaga hot. Mannen ådömdes ett långt fängelsestraff, fem år och sex månader, bl a därför att han hade haft en tydlig brottsplan när han hade använt sig av olika alias i internetkontakten med pojkarna. Det sammanlagda skadeståndet som mannen förpliktigades att betala uppgick till 430 000 kr.

En man misstänkte att hans särbo hade varit otrogen. Han genomförde därför en ”otrohetskontroll”. Därefter misshandlade han henne. Tingsrätten dömde honom till ett års fängelse för mindre allvarlig våldtäkt (6 kap 1 § 3 st BrB) och misshandel. Hovrätten som noterade att ”otrohetskontrollen” hade gått till på så sätt att mannen, när särbon böjde sig fram efter en filt, hade passat på att föra upp ett finger i underlivet på henne och samtidigt särat lite på hennes ben. Enligt hovrätten kunde inte de hot som mannen tidigare hade uttalat vara sammankopplade med att särbon ”tvingades tåla den sexuella handlingen”. Mannen dömdes således för olaga hot och sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och särbon tillerkändes ett skadestånd om 45 000 kr.

En 33-årig man dömdes för att ha tvingat in en 14-årig flicka i sin bil och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv. Stödbevisning fanns i form av internetkonversationer. Mannen dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse två år och sex månader. Hovrätten sänkte straffet till två års fängelse därför att flickan inte hade utsatts för samlag och att det inte heller fanns några försvårande omständigheter som våld eller tvång. En domare var skiljaktig och ville fria mannen därför att han ansåg att de chattsamtal som hade ägt rum mellan mannen och flickan, och där våldtäkten beskrevs, skulle kunna ha varit sexuella fantasier snarare än verklighet.

En 45-årig man utsatte en flicka för hundratals olika grova sexuella brott under den tid hon var 12- 14 år gammal. Flickan hade gjort ett trovärdigt intryck och det fanns stödbevisning bl a i form av sms. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd på 445 000 kr.

 

En kvinna, idag 26 år gammal, anmälde sin styvpappa för övergrepp som hade ägt rum vid fem tillfällen under tiden 1995-2000. Tingsrätten friade styvpappan därför man fann att målsägandens uppgifter inte kunde ligga till grund för en fällande dom därför hon inte hade berättat för någon om övergreppen på väldigt lång tid och därför att hon inte hade fått några direkta fysiska eller psykiska skador.

Hovrätten däremot ansåg att stor tilltro kunde fästas till målsägandens berättelse, bland annat därför att berättelsen var detaljrik och framstod som självupplevd. Därtill fanns stödbevisning i form av vittnen, bl a kvinnans psykoterapeut, make och syster. Trots att flera av vittnena var anhöriga till kvinnan fann hovrätten att deras utsago var ett ”inte obetydligt stöd till hennes berättelse”. Hovrätten fann således att mannen skulle dömas för övergreppen.

Enligt den lagstiftning som gällde under åren 1995-2000 rubricerades brotten som ”grovt sexuellt utnyttjande av underårig” (hade brotten bedömts enligt den lagstiftning som gäller idag hade mannen dömts för våldtäkt mot barn). Hovrätten fann att de brotten mannen hade begått hade ett straffvärde på fängelse i tre år men då det hade förflutit lång tid sedan brotten begicks beslutade hovrätten att påföljden skulle bli fängelse två och ett halvt år.

Kvinnan tillerkändes att skadestånd om 230 000 kr.