Kränkande fotografering

I samband med en idrottslektion fotograferade en femtonårig pojke en skolkamrats könsorgan. Åklagaren hade yrkat att pojken skulle dömas för kränkande fotografering men domstolen fann att det inte var möjligt att döma pojken eftersom fotograferandet inte hade skett i hemlighet (se lagen om kränkande fotografering). Inte heller var det möjligt att döma pojken för sexuellt ofredande eftersom han inte hade haft uppsåt att kränka sin skolkamrats sexuella integritet. Pojken dömdes dock till trettio dagsböter för ”vanligt” ofredande (inte sexuellt ofredande) eftersom gärningen ansågs vara en kännbar fridskränkning och integritetskränkande (dock inte sexuellt integritetskränkande).

En man förgrep sig flertal gånger oralt, vaginalt och analt på en sjuårig flicka. Mannen fick kontakt med flickan när hon var hemma hos honom och lekte med hans son. Övergreppen ägde rum i det så kallade ”soffrummet”, ett rum i källarplanet där mannen kunde låsa dörren. Mannen dömdes till sju års fängelse.

Hovrätten friade en 21-årig man som av tingsrätten dömts för våldtäkt. Anledningen till den friande domen var att hovrätten ansåg att man kunde sluta sig till att kvinnan inte ”var ointresserad av intim kontakt” eftersom hon var både alkohol-och drogpåverkad vid tillfället och eftersom hon hade lagt sig i sängen bredvid mannen. Vidare fäste hovrätten vikt vid att kvinnan anmälde våldtäkten först två månader senare och att någon stödbevisning därför inte hade kunnat säkras. Dessutom fann hovrätten att hennes berättelse var fragmentarisk, att hennes verklighetsuppfattning kunde ha varit förändrad pga berusningen och att det fanns ”stort utrymme för tvivel om mannens uppsåt”.

En 26-årig man bodde tillfälligt hos en vän. Efter en alkoholfylld kväll fick han kontakt med en 13-årig flicka genom vännens facebooksida. Flickan kom till lägenheten och de hade samlag. Mannen hävdade att han inte visste att flickan var 13 år. Domstolen ansåg att mannen i vart fall haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, bl a därför att vännen, som han tillfälligt bodde hos, hade berättat för honom om flickans ålder. Mannen dömdes för våldtäkt mot barn till två års fängelse.

En 72-årig man dömdes för att ha våldtagit sin fru. En rättsmedicinsk undersökning visade att kvinnan hade omfattande skador i underlivet. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd och därmed stod hovrättens dom fast. Mannen dömdes till två års fängelse.

 

En 23-årig man tog via Skype kontakt med pojkar och vid flera tillfällen förmått dem att posera nakna och genomföra sexuella handlingar framför webkameran. Vidare utnyttjade mannen, som var idrottstränare, några av pojkarna (12-15 år) sexuellt. Mannen dömdes för en rad sexualbrott såsom våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering samt olaga hot. Mannen ådömdes ett långt fängelsestraff, fem år och sex månader, bl a därför att han hade haft en tydlig brottsplan när han hade använt sig av olika alias i internetkontakten med pojkarna. Det sammanlagda skadeståndet som mannen förpliktigades att betala uppgick till 430 000 kr.

En man misstänkte att hans särbo hade varit otrogen. Han genomförde därför en ”otrohetskontroll”. Därefter misshandlade han henne. Tingsrätten dömde honom till ett års fängelse för mindre allvarlig våldtäkt (6 kap 1 § 3 st BrB) och misshandel. Hovrätten som noterade att ”otrohetskontrollen” hade gått till på så sätt att mannen, när särbon böjde sig fram efter en filt, hade passat på att föra upp ett finger i underlivet på henne och samtidigt särat lite på hennes ben. Enligt hovrätten kunde inte de hot som mannen tidigare hade uttalat vara sammankopplade med att särbon ”tvingades tåla den sexuella handlingen”. Mannen dömdes således för olaga hot och sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och särbon tillerkändes ett skadestånd om 45 000 kr.

En 33-årig man dömdes för att ha tvingat in en 14-årig flicka i sin bil och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv. Stödbevisning fanns i form av internetkonversationer. Mannen dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse två år och sex månader. Hovrätten sänkte straffet till två års fängelse därför att flickan inte hade utsatts för samlag och att det inte heller fanns några försvårande omständigheter som våld eller tvång. En domare var skiljaktig och ville fria mannen därför att han ansåg att de chattsamtal som hade ägt rum mellan mannen och flickan, och där våldtäkten beskrevs, skulle kunna ha varit sexuella fantasier snarare än verklighet.

En 45-årig man utsatte en flicka för hundratals olika grova sexuella brott under den tid hon var 12- 14 år gammal. Flickan hade gjort ett trovärdigt intryck och det fanns stödbevisning bl a i form av sms. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd på 445 000 kr.

 

På en campingplats passade en man på att filma en kvinna och hennes 5-åriga son när de duschade genom att hålla en videokamera under duschväggen. Mannen erkände gärningen.

Eftersom det här var första gången som någon blir dömd för detta brott, som började gälla den 1 juli i år, hade tingsrätten problem men att bestämma vilket straff mannen skulle få. Tingsrätten jämförde brottet med olovlig avlyssning och sexuellt ofredande och kom slutligen fram till att det nu aktuella brottet var en engångsföreteelse med ett kortvarigt händelseförlopp och att brottet därför inte nådde upp till fängelsenivå. Tingsrätten dömde mannen till 80 dagsböter och kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 7 000 kr.

Ni kan läsa med om denna nya lag i mitt blogginlägg 11 mars 2013 under ”nya lagförslag”.