Olovlig avlyssning

Efter att ha separerat upptäckte kvinnan att hennes fd sambo vid tre tillfällen hade spelat in samtal som hon hade haft med sin gynekolog och sin pappa. Mannen medgav att han faktiskt hade spelat in samtalen men påstod att kvinnan hade gett sin tillåtelse. Mannen åberopade dessutom nödvärn därför att han misstänkte att kvinnan var sexmissbrukare och han var därför rädd för att han fått någon sexuellt överförbar sjukdom av henne.

Domstolen fann att kvinnan var mer trovärdig än mannen och konstaterade att mannen inte haft kvinnans tillstånd och att han saknade nödvärnsrätt.

Mannen dömdes för tre fall av olovlig avlyssning och dessutom för ofredande och egenmäktigt förfarande. Straffvärdet uppmättes till en månads fängelse men eftersom mannen endast dömts för trafikbrott tidigare, levde under ordnade förhållanden och inte var i behov av övervakning dömdes han till villkorlig dom och 40 dagsböter. Kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 11 200 kr och gynekologen och pappan tillerkändes 5 000 kr vardera.

Ett par skilde sig 2008 men fortsatte att bo tillsammans pga svårigheter att hitta andra bostäder. Mannen var svartsjuk och misstänkte att hans fd hustru hade träffat en annan man. För att få klarhet i detta köpte han diktafoner som säjs i vanliga affärer och riggade upp dem bland familjens videoband och i flingpaketen i köket. Han spelade totalt in ca 75 timmar och lagrade inspelningarna på ljudfiler i datorn och på USB-minnen.

Inspelningarna uppdagades så småningom och mannen dömdes bl a för olaga avlyssning. Domstolen fann att kvinnan och barnen hade utsatts för ett djupt integritetskränkande brott då avlyssningen pågått under en lång tid och dessutom i deras hem där de borde ha känt trygghet. Båda barnen och kvinnan mådde väldigt dåligt av brottet och av att aldrig kunna känna sig säkra på att inte bli avlyssnade. Kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 15 000 kr och den ena barnet fick 12 200 kr och det andra 6 200 kr.

Mannen dömdes även för olaga hot och brott mot knivlagen till villkorlig dom och kraftiga dagsböter.