Olaga tvång

En pappa brukade duscha sina barn i kallt vatten när han var arg på dem. Pappan påstod själv att han hade rätt att göra så för hindra barnen att göra varandra illa när de bråkade och var osams. Domstolen fann att det borde ha räckt med att han lyfte eller förde iväg ett barn från ett bråk för att avvärja risk att det ena barnet skadade det andra.

Pappan dömdes för olaga tvång till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. De fyra baren tillerkändes skadestånd för kränkning med 5 000 kr vardera.

En man misstänkte att hans partner hade varit otrogen ville därför göra en egen kontroll av hennes underliv. Han knuffade ner henne på sängen och stoppade sedan in sina fingrar i hennes underliv samtidigt som han hotade att han skulle göra illa henne.

Domstolen konstaterade att det inte var fråga om våldtäkt utan om olaga tvång. Anledningen till att det inte kunde bedömas som våldtäkt var därför att brottet inte hade sexuell karaktär. För att ett brott ska ha sexuell karaktär ska, enligt förarbetena till lagstiftningen, det räcka med att handlingen har haft sådan karaktär att det typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas lust, och så var det ju inte i detta fall.

Det olaga tvånget kom att ingå i den grova kvinnofridskränkningen som mannen dömdes för.