Grov kvinnofridskränkning

 

En man dömdes i tingsrätten för grov kvinnofridskränkning. Han hade fysiskt och psykiskt misshandlat sin sambo. I tingsrätten framkom att mannen hade Aspergers syndrom. Han dömdes till fängelse tio månader.

Mannen överklagade till hovrätten. Han åberopade nya förhör med en läkare och en psykolog. Det framkom av förhören att mannen pga sitt psykiska hälsotillstånd hade nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Hovrätten ansåg därför att det fanns förmildrande omständigheter och sänkte mannens straff till åtta månaders fängelse. Hovrätten sänkte också kvinnans skadestånd.

Enligt Brottsbalken 29 kap 3 § ska hänsyn tas till om ”den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt beteende”.

 

En man dömdes för grov kvinnofridskränkning för våld och hot mot hustrun och grov fridskränkning för våld och hot mot de fem barnen. Han hade bl a slagit dem både med sina händer och tillhyggen såsom skärp och bälten. Han hade hotat dem flera gånger att han skulle kasta ut dem genom fönstret. Vid ett tillfälle hade han tryckt upp en kniv mot kvinnan och hotat att skära av både öron och hals av henne. Mannen dömdes till två års fängelse och utvisning med ett tioårigt återreseförbud. Mamman och barnen tillerkändes ett skadestånd på sammanlagt 180 000 kr.

För att någon ska utvisas ur landet pga brott måste personen i fråga för det första vara medborgare i ett annat land och för det andra bli dömd till ett långt fängelsestraff. Dessutom tar man hänsyn om personen har barn i Sverige som hen har vårdnaden om eller som bor hos henom eller som hen har mycket umgänge med. Det är svårt att utläsa någon enhetlig praxis angående hur mycket kontakt med barn som är nödvändigt för att den dömde/a inte ska utvisas.

För att en man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning ska han ha begått brott (t ex misshandel, olaga hot och/eller sexualbrott) mot sin sambo/hustru och gärningarna ska ha utgjort ett led i upprepad kränkning av den personliga integriteten och gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.

I detta fall bjöd mannen sin blivande hustru till Sverige i november 2010. De bodde inledningsvis i samma rum hos mannens föräldrar och flyttade till egen lägenhet den första januari 2011. I februari separerade de. Tingsrätten dömde mannen till tio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning.

Hovrätten fann dock att den tid de hade varit sambor var så kort att det inte kunde betraktas som sådan ”närstående relation” som krävs för att brottet ska betraktas som grov kvinnofridskränkning, och mannen dömdes istället för misshandel vid tre tillfällen och olaga hot vid två tillfällen till tio månaders fängelse.