Äktenskapstvång

I anledning av de föregående blogginläggen som handlar om äktenskapstvång mm vill jag dela med mig av ”sked-i-trosan”-rådet.

Det är naturligtvis bra om alla som känner någon som riskerar att bli bortgift mot sin vilja kan reagera och hjälpa den utsatta. Det är viktigt att polisanmäla kännedom om det planerade brottet liksom att göra en orosanmälan till socialtjänsten så att barnet kan bli omhändertagen enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Om den som vet eller tror att hen ska tvingas utomlands för att mot sin vilja bli bortgift lägger en tesked av metall i trosan så kommer metalldetektorerna att börja tjuta när hen går genom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Hen kommer då att bli närmare undersökt av en säkerhetsvakt som kommer att upptäcka att pipet indikerar att det finns något metallföremål i personens privata delar. Hen kommer då att föras in i ett avskilt utrymme för att undersökas närmare. Hen får då möjlighet att berätta för säkerhetspersonalen att hen ska föras utomlands för att mot sin vilja giftas bort och att hen såldes inte alls vill åka utomlands och på så sätt få hjälp att inte tvingas med på flygplanet.

Jag vet inte om det här rådet verkligen fungerar men det är värt att sprida det vidare och berätta för alla som finns i riskzonen att bli tvångsbortgifta.

Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, eller i den stat enligt vars lag det ingås, eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist, ska dömas för äktenskapstvång.

Samma sak ska gälla för den som förmår en person att ingå äktenskapsliknande förbindelse. En sådan förbindelse är inte samma sak som ett samboförhållande enligt vår svenska lag. En äktenskapsliknande förbindelse ska ha motsvarande status som ett äktenskap, såsom vissa religiösa äktenskap, t ex muslimska äktenskap.

Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Det är lagstiftarens förhoppning att genom att särkriminalisera äktenskapstvång så kan familjer som behöver hjälp att stå emot påtryckningar från släkten om att gifta bort en familjemedlem stärkas och att det ska bli lättare för dem att stå emot trycket.

Det har inte instiftats någon särskild bestämmelse om barnäktenskapsbrott. Lagstiftaren har resonerat på så sätt att om ett barn gifter sig så är det att likställa med ett tvångsäktenskap – även om barnet har ingått äktenskapet frivilligt – därför att barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att gifta sig och därför ska de som medverkar till barnäktenskap eller förmår ett barn att gifta sig kunna dömas för tvångsäktenskap.

Äktenskapstvång preskriberas efter tio år.

Den nya brottsbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2014.

Detta brott har instiftats tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011.