Sexuellt tvång

Se advokat Barbro Sjöqvists  text om sexuellt tvång på SKR:s hemsida

http://www.kvinnojouren.se/fakta/lagochratt/sexuellt-tvang