Verksamhetsområden

 

Familjerätt

Advokatbyrån arbetar framför allt med familjerätt och genom att företräda brottsoffer i domstolar.

Vi är specialiserade på komplicerade vårdnads-, boende- och umgängestvister och på att företräda brottsoffer i domstolar. Många kvinnojourer, tjejjourer och olika föreningar som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn hänvisar sina utsatta kvinnor och barn till oss. Vi har därigenom en gedigen kunskap och stor erfarenhet av att hjälpa, stötta och stödja kvinnor och barn som varit utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relationer.

Vi är vana att arbeta med kvinnor och barn av olika ursprung, kulturer, religioner och traditioner. Tack vare vår stora erfarenhet kan kvinnor och barn av utländsk härkomst alltid känna sig trygga i att vi har förståelse och kunskap i deras särskilda problematik. Det innebär att vi också har stor kunskap och förståelse för kvinnor, ungdomar och barn som utsätts för förtryck och våld p.g.a. vad som brukar kallas hederskulturer och som vi föredrar att kalla "ohederskulturer" och "ohedersvåld".

Vi bistår också våra klienter i underhållsärenden. 

Ekonomisk familjerätt

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och upprättar bodelningar efter äktenskapsskillnad eller upphörande av samboförhållanden. Vi skriver även testamenten och upprättar äktenskapsförord och samboavtal. Vi åtar oss också bouppteckningar och arvskiften. Vi åtar oss medlingsuppdrag i vårdnads-, boende- och umgängesmål samt i verkställighetsmål.

Målsägandebiträde / särskild företrädare för barn

Som ditt målsägandebiträde företräder vi dig som brottsoffer och hjälper till vid polisanmälan, är med vid polisförhör, under förundersökningen och vid rättegången i domstol. Vår roll är att se till att dina rättigheter tillvaratas av polis, åklagare och domstol. 

Vi ger dig också stöd under processens gång genom att förklara hur polis, åklagare och domstol arbetar och vad du kan förvänta dig hos de olika aktörerna. Vi förbereder dig inför rättegången och driver också eventuella skadeståndsanspråk. 

Vi är ofta efterfrågade som målsägandebiträde i mål gällande våld och hot, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, ofredande, brott mot kontaktförbud med flera våldsbrott och alla typer av sexualbrott både mot vuxna, ungdomar och barn.

Såsom särskild företrädare för barn företräder vi barn som blivit utsatta för brott.

Vi bistår även med råd och biträde om du är i behov av personskydd i form av exempelvis besöksförbud eller sekretessmarkering och förmedlar även kontakt med skyddade boenden vid behov.